Proč jsou pohřby tak drahé?

Ve srovnání s jinými významnými životními událostmi, jako jsou například svatby, nejsou smuteční rozloučení zas tak drahé. Svatba stojí nejméně třikrát tolik, ale protože se jedná o veselou událost, jsou náklady na svatbu zřídkakdy kritizovány. Pohřební ústav je nepřetržitě pracná a náročná práce s rozsáhlými zařízeními

(ukázková místnosti, kaple, pohřební vozy atd.)Tyto náklady musí být zahrnuty do nákladů na pohřeb.

Kromě toho náklady zahrnují nejen zboží, jako jsou rakve a urny ale také služby zaměstnanců pohřebního ústavu např. vyplňování potřebných formulářů, jednání s lékaři, floristy, novinami a dalšími. Profese pohřebnictví se považuje za službu, ale je to také obchod. Stejně jako u každého podnikání musí i pohřební ústavy být prosperující.

Připravujeme:

Zde můžete on line objednat květiny na smuteční obřady zajišťované naší společností, do poznámky uveďte komu je chcete věnovat a my jej na obřad doručíme za Vás.