Správce osobních údajů:
Beneš pohřební služba s.r.o. se sídlem Debřská 470/30, 293 06 Kosmonosy, tel.: 602 356 603, pubenes@ seznam.cz, IČO: 05352266, DIČ: CZ05352266

Uchovávané informace:
Jméno, příjmení, ev.titul, adresa trvalého bydliště, ev.kontaktní adresa, telefon, e-mail, datum narození, rodné číslo, číslo účtu.

Využití dat:
Získaná data využíváme v rozsahu nezbytném pro:
1. plnění smlouvy – v souvislosti s objednávkou a dodáním zboží a služeb
2. plnění právní povinnosti – sem patří evidence a zpracování účetních dokladů, kontrolní hlášení, kontroly FÚ apod.

Délka uchování dat:
Osobní údaje držíme v případě plnění smlouvy a plnění právní povinnosti po zákonnou dobu.

Předávání dat:
Data předáváme jen v nezbytném rozsahu státní správě (pro plnění právní povinnosti).

Další práva:
Data zpracováváme transparentně, korektně a v souladu se zákonem. Máte právo na přístup ke svým údajům, na vysvětlení, jakož i další práva, pokud se domníváte, že zpracování není v pořádku, případně podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.